PALVELUT - Neurologinen fysioterapia

PYHÄSALMEN KUNTOPISTE OY "Apua kuntoutumaan neurologisista sairauksista ja vammoista"

« Takaisin

Neurologinen fysioterapia on kuntoutusmuoto, jolla pyritään ylläpitämään tai parantamaan kuntoutujan liikkumis- ja toimintakykyä ja tukemaan hänen selviytymistään päivittäisissä toimissa.


Neurologinen fysioterapia tarkoittaa keskus- ja/tai ääreishermoston sairauksien tai vammojen aiheuttamien kuntoutujan toimintakyvyn muutosten fysioterapiaa. Tällaisia sairauksia tai vammoja ovat esimerkiksi aivoverenkiertohäiriöt, aivovammat, selkäydinvammat, MS-tauti, Parkinsonin tauti, lihassairaudet, CP-vammat ja kehitysvammat.

• Liikkumis- ja toimintakyky kartoitus
• Yksilöllinen kuntoutussuunnitelma
• Kuntoutuksen toteutus sisältää mm. toiminnallisia harjoitteita, tarvittavaa kehon käsittelyä ja ohjausta sekä neuvontaa
• Läheisten ohjaus kuntoutujan arkeen
• Tulosten mittaus ja arviointi

Lapset ja nuoret
Lasten ja nuorten neurologinen fysioterapia on useimmiten lääkärin suositukseen perustuvaa lääkinnällistä kuntoutusta. Arviointiin ja ohjaukseen voi kuitenkin hakeutua myös omatoimisesti, jos lapsesi liikkumiseen liittyvät asiat mietityttävät.

• Terapiatarpeen arviointi
• Vauvaterapia
• Cp-lasten varhaisterapia
• Kotiympäristön muutostarpeen arviointi
• Apuvälinetarpeen arviointi ja käytön opastus